Djur till salu

   Här hittar du djur från Hereford Svaneberg som är till salu. Kontakta oss  för frågor.

    2018 års tjurkalvar:     


  8048   Label av Svaneberg                                                                                                                                                                          F. 2018-01-07                        slakt   

  Fv-36 kg   korrv-39kg       200dv-280 kg   korr- 254kg   365dv-478 kg.   korrv- 442kg   

  Far: Panmure Henry

  FF:  Romany Distiller

  Mor: 789 Molly av Svaneberg

  MF:  1430 Sopoll 1 Ferrari

                                                                                                                                                                                                                                                                               Blup: FvM   FvD   200M   200D   365D   T-total            IkM    IkD   Mix   Pix   Fix   Aix

          97    92      98       103     104      104               107    104  101   102  104    4

 

 

 8049 Loke av Svaneberg      Blir kvar i besättningen.

F. 2018-01-15                        

Fv-47 kg     korrv-47 kg        200dv-352 kg      korrv- 301kg      365dv-520 kg       korrv-482 kg.

Far: 5973 Fast Time

FF: CRR About Time 743  

                                                                                                                                                                                                                                                                        Mor: 1246 Origo DAY

 MF: Origo Obelix

Blup: FvM    FvD    200M    200D    365     T-total        IkM    IkD     Aix    Mix    Pix     Fix

          89     102     102      109      112      111            105   104      8     103    108    104

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 8050 Loob av Svaneberg.  våran prövnings tjur.

 2018-01-21                                                                           Köptes av Jan Nilsson, Gylteboda Hereford

 Fv-46 kg           korrv-46 kg                    200Dv- kg             korrv-kg

 Far: Panmure Henry

 FF :  Romany Distiller

 Mor: 684 Goldiloc av Svaneberg

 MF : 7705 Budd av Svaneberg

 Blup: FvM    FvD    200M    200D    365    T-total         IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          101    104     100       129     127      128            109   102     15    103   121    102

 

 8063 Lorry av Svaneberg.        Såld.

 2018-02-24.                                               

 Fv-46 kg             korrv-46  kg             200Dv-284 kg        korrv-284 kg      365Dv-476kg     korrrv-481kg 

 Far:  7971 Jack av Svaneberg

 FF  :  Solpoll 1 Ferrari

 Mor: 676 Ili av Svaneberg 

                                                                                                                                                                                                                                                                      MF : Square-D Diesel

 Blup: FvM    FvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          114    100      114      112     106      109             90     106     12    106    111   106

 

 8081 Liga av Svaneberg.    

 2018-03-06

 Fv-38 kg           korrv-38 kg                     200Dv-286 kg         korrv-299 kg        365Dv-426 kg        korrv-438 kg 

 Far :  7971 Jack av Svaneberg

 FF  :  Solpoll 1 Ferrari 

 Mor: 677 Ili av Svaneberg

 MF :  Square-D Diesel 

 Blup: FvM    FvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

           112    82      111      114     97      105                96    124    14    106    111   124

 

 8083 Loop av Svaneberg.       Såld.

 2018-03-10.

 Fv-36 kg          korrv-36 kg               200Dv-270 kg         korrv-288 kg            365Dv-476 kg     korrv-499 kg 

 Far  :  7971 Jack av Svaneberg

 FF   :  Solpoll 1 Ferrari

 Mor :  744 Ili av Svaneberg

 MF  :  7705 Budd av Svaneberg

 Blup. FvM    FvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix 

          113     73     108        114     113      113             105   133    17    107    115   133

 

 8089  Limpar  av Svaneberg  

 2018-03-15

                                                                                                                                                                                                                                                                    Fv-40kg           korrv-43 kg              200Dv-240kg           korrv-282 kg       365Dv- 414kg      korrv-457 kg  

 Far : 7971 Jack av Svaneberg

 FF  :  Solpoll 1 Ferrari

 Mor:  811 Ili av Svaneberg

 MF  :  7861 Fille av Svaneberg

 Blup. FvM    FvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

         109     91      109       115     109     112              104    112    16    108    112   112

 

 8086 Lave  av Svaneberg             .

 2018-03-10

 Fv- 35kg        korrv-38kg               200Dv-228 kg          korrv-264 kg       365v-424kg       korrv-464 kg                                                                                           Far  :  Jack av Svaneberg

 FF   :  Solpoll 1 Ferrari

 Mor :  798 Freja av Wässingsholmen

 MF  :  235 Immer av Källmossen

 Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total        IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          96      82      111      114      109     111           108   116    19     110   114  116     

 

 8091 Lenny av Svaneberg         Såld.

 2018-03-18

 Fv-35 kg             korrv-37 kg             200Dv-230 kg         korrv-275kg     365Dv-374 kg      korrv- 415 kg

 Far  : 7937 Index av Svaneberg

 FF   : Triara Xcelorator

 Mor : 793 Penny av Wässingsholmen

 MF  : 5611 Natan av Brunared

 Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total        IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          100    83     112       105       96     100            102   110    14     109   107   110

 

 8092 Leofer av Svaneberg       Såld.

 2018-03-24

 Fv-42 kg             korrv- 42kg             200DV-264 kg          korrv- 300 kg    365Dv- 424 kg   korrv- 456 kg     

 Far  : 600 Cardinal av Munka

 FF   : HF 4L Beyond 36N

 Mor : 604 Ili av Svaneberg

 MF  : 647 Diftong av Herrgölet

 Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total        IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          112    97     108       104     102     103             76    110     5      96     105   110

 

 0000  av Svaneberg      

 0000-00-00

 Fv- kg             korrv-kg                  200Dv-kg                      korrv- kg

 Far  : 

 FF   : 

 Mor : 

 MF  : 

 Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total         IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          

 

 0000       

 0000-00-00

 Fv- kg              korrv- kg                  200Dv- kg                     korrv- kg

 Far  : 

 FF   : 

 Mor : 

 MF  : 

 Blup: fvM    fvD    200M    200D    365     T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          000    000    000      000     000       000             000   000    00     000   000   000

 

 0000       

 2000-00-00

 Fv-kg          korrv- kg                         200Dv- kg                    korrv- kg

 Far  : 

 FF   : 

 Mor :  

                                                                                                                                                                                                                                                                            MF  : 

 Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

         

 

 8000              av Svaneberg   

 0000-00-00                                                                              

 Fv-kg                korrv-kg                           200Dv- kg                   korrv- kg

 Far  : 

 FF   :

 Mor : 

 MF  : 

 Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          

 

 Tjurkalvar 2017 :

 8004 Kraft av Svaneberg             scurs             Slakt.

 2016-12-30

 Fv-35kg      korrv- 38 kg                         200Dv- kg  322 kg         korrv-291 kg       365Dv-558 kg      korr-498 kg

 Far  : Barefoot Mr You Tube 4Y

 FF   : NCX Winchester 745W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mor : 755 Ladylove av Svaneberg

 MF  : Solpoll 1 Ferrari

 Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total           IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          107    72     108       103     105     104               102   128    13    106    109   128

 

  8005 Knut av Svaneberg.        EJ till salu./ betäcker några av våra kvigor.

  2017-01-30.

  Fv- 34kg        korrv- 37 kg                  200Dv- kg 308 kg           korrv-312 kg         365Dv-590 kg       korr-563 kg

  Far  : Venture Moler ET

  FF   : BR Moler ET

  Mor : 756 Ili av Svaneberg

  MF  : Xceed

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD   Aix    Mix    Pix    Fix

           76      91     101       110     123     118              134   108   16    104    117   108


  8006 Kris av Svaneberg.           Slakt.

  2017-02-01.

  Fv- 37kg.        korrv- 37 kg                   200Dv- kg  296 kg          korrv-282 kg      365Dv-488 kg       korr-459 kg

  Far : Barefoot Mr You Tube 4Y

  FF  : NCX Winchester 745W

  Mor: 606 Ladyone av Svaneberg

  MF : 647 Diftong av Herrgölet

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix   Pix    Fix

           94      77     104       101       95      98               92     126    6      100   103   126


  8008 Kvarg av Svaneberg.  Årets prövnings tjur. Såld till Svanaholms besättning.

  2017-02-14

  Fv-45kg       korrv- 45 kg                        200Dv- kg                   korrv-387 kg

  Far :    5915   Gouldingpoll 1 Super Duty 

  FF  :    Remitall Super Duty 42S

  Mor:    651 Ili av Svaneberg

  MF :    5540 Herkules av Brunared  T-tal 105

                                                                                                                                                                                                                                                                   Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

         107    108    119      114      104     109             92     96      11    110    112    96


  8017  Krut av Svaneberg.       SÅLD:

  2017-02-28

  Fv-43kg           korrv- 43 kg                         200Dv- kg 296 kg         korrv-318 kg

  Far :    7950 Indoctro av Svaneberg   T-tal 103. PP

  FF  :    6244 Origo Steffo

  Mor:  612 Ladylove av Svaneberg     Avhornad. 

  MF :  647 Diftong av Herrgölet  T-tal  105.

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total          IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

           97      98     107       106      112     109              87    106    4      100    103   106


  8019  Kaa av Svaneberg.                 Slakt.

  2017-02-28

  Fv-43kg          korrv- 43 kg                    200Dv- kg 276 kg           korrv-296 kg        365Dv-480 kg     korr-480 kg

  Far : 6244 Origo Steffo

  FF  : Harvie Dan Hidalgo ET

  Mor: 618 Mary av Svaneberg.

  MF : 5540 Herkules av Brunared   T-tal 105.

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total           IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

           93     104     98       108       96       102               88    103    -3      94     97    103


  8021  Kim av Svaneberg.                Slakt.

  2017-03-02

  Fv-35kg          korrv- 38 kg                      200Dv- kg  252 kg           korrv-296 kg      365Dv-454 kg    korr-475 kg

  Far : 7937 Index av Svaneberg

  FF  : Xcelorator

  Mor: 762 Mary av Svaneberg.

  MF : 6244 Origo Steffo.

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total           IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

           94      93      105       106        98     102                 92     109     8      100    106    109

 

  8022  Kanon  av  Svaneberg.         SÅLD:

  2017-03-03

  Fv-45kg          korrv- 45 kg                            200Dv- kg 276 kg          korrv-300 kg

  Far : 600 Canon av Munka 

  FF  :  HF 4L Beyond 36N

  Mor:  1167 Ili av Ingemanstorp

  MF :  7299 Keynote 3 av Brunared

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total              IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

           114   107     104      107      104     105                   83    103    2       96     106   103

 

 

 

 

  8030  Karma  av Svaneberg                        Slakt.

  2017-03-09

  Fv-42kg          korrv- 42 kg                      200Dv- kg 282 kg        korrv-316 kg     365v-490 kg    korr-500 kg

  Far  :  6244 Origo Steffo

  FF   :  Harvie Dan Hidalgo ET

  Mor :  656 Mary av Svaneberg.

  MF  :  7705 Budd av Svaneberg.

  Blup: fvM    fvD     200M     200D    365    T-total           IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

           94     100      100        113     102     107                89    106     4      96     106   106

 

  8032  Kay  av Svaneberg    tvilling med kviga.            Slakt.

  2017-03-12

  Fv-36kg          korrv- 44 kg                      200Dv- kg 202 kg         korrv- 259 kg       365Dv-394 kg      korr-437 kg

  Far  :  6244 Origo Steffo

  FF   :  Harvie Dan Hidalgo

  Mor :  1158 Ili av Ingemanstorp

  MF  :  7299 Keynote 3 av Brunared

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total             IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

           94     107    106        93        96       94                  99    96       0      104   98      96

 

  8034  Kurt av Svaneberg                  Såld..

  2017-03-18

  Fv-38g           korrv- 41 kg                200Dv- kg 228 kg           korrv- 288 kg           365Dv-450 kg     korr-490 kg

  Far  : 7937 Index av Svaneberg

  FF   : Xcelorator

  Mor : 761 Mary av Svaneberg

  MF  : 7861 Fille av Svaneberg

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total              IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

            97     97      103      103     103      103                  103    105    6      103    104   105

 

  8035  Knasen av Svaneberg     Såld.

  2017-03-18

  Fv-45kg       korrv- 47 kg                      200Dv- kg 298 kg          korrv- 361 kg      365Dv-522 kg      korr-555 kg

  Far  : 6244 Origo Steffo.

  FF   : Harvi Dan Hidalgo ET

  Mor : 746 Ladylove av Svaneberg

  MF :  7705 Budd av Svaneberg

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total              IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

           100    109   104       123       113     118                 89      96       5     99     113    96

 

  8036  Krabat av Svaneberg.     Slakt.

  2017-03-22

  Fv-45kg        korrv- 45 kg                        200Dv-kg 272 kg             korrv- 322 kg     365Dv-500 kg     korr-525 kg

  Far  : 600 Cardinal av Munka

  FF   : HF 4L Beyond 36N

  Mor : 587 Goldiloc av Svaneberg

  MF  : 647 Diftong av Herrgölet T-tal 105.

  Blup: fvM    fvD    200M    200D    365    T-total             IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          108   103    105        115      111        113               77     105    2      95      105  105

 

  8039  Kent av Svaneberg.          Slakt.

  2017-03-31.

  Fv-kg 42 kg       korrv- 45 kg                       200Dv- kg  200 kg          korrv- 270 kg     365Dv-422 kg     korr-478 kg

  Far  : 7937 Index av Svaneberg

  FF   :  Xcelorator

  Mor : 764 Goldiloc av Svaneberg

  MF  : 7861 Fille av Svaneberg.

  Blup:fvM    fvD    200M    200D    365    T-total            IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

         100    102    107      101     104     103                  100    101     6       105   105  101

 

  8044  Kir av Svaneberg.             Slakt.

  2017-04-08.

  Fv-kg 45 kg         korrv- 47 kg                       200Dv- kg 238 kg         korrv- 322 kg        365Dv-430 kg     korr-482 kg

  Far  : 7950 Indoctro av Svaneberg      T-tal 103. PP

  FF   : 6244 Origo Steffo

  Mor:  722 Miss Gouldingpoll av Svaneberg.

  MF :  5915 Gouldingpoll 1 Super Duty.

  Blup:fvM    fvD    200M     200D    365    T-total            IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          95    108     112       108       101       105              93     95        6     105    108   95

 

  8046  Kapten av Svaneberg.      Slakt.

  2017-04-12.

  Fv-kg 42 kg         korrv- 42 kg                              200Dv- kg 216 kg         korrv- 289 kg

  Far  : 6244 Origo Steffo

  FF   : Harvie Dan Hidalgo ET

  Mor : 1244  Origo Day

  MF  :  Origo Obelix

  Blup:fvM    fvD    200M    200D    365    T-total             IkM    IkD    Aix    Mix    Pix    Fix

          78     100     94       113      115     114                 83     103     0       90    109   103